TAlent roku 2017 

Blahopřejeme  Michaelce Staníčkové k získání titulu  TALENT ROKU!

.